Radonmätning

Här bifogas den radonmätning som gjordes 2018.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Bifogade filer