Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt kräver ett ansvar av alla som bor där.
Du är ju delägare tillsammans med de övriga medlemmarna i föreningen.

För ett bra och trivsamt boende är det därför av största vikt att vi alla hjälps åt.
t.ex. håller rent och snyggt, motverkar skadegörelse. 
Renhållning och reparationer kostar, och påverkar din månadskostnad.

För medlemmar finns mer information i "Hus Pärmen"

😊

Bifogade dokument