Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Ekbacken 2 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Ekbacken 2 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som vi gör.
Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster ska förhålla sig till.

Styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.  

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar har du som medlem vissa skyldigheter. Dessa  omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Som medlem ansvarar du även för familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbeten åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. 

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Var rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av föreningens medlemmar. 

Balkong
Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida. 

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong och uteplats är inte tillåten. Använd gärna gården vid grillning.

Piskning eller skakning av mattor, sängkläder o dyl på balkong eller från fönster är inte tillåten. 

Tillstånd från styrelsen krävs för inglasning av balkong.

Entréer och trapphus
Förvara cyklar och barnvagnar i cykelrummen eller på anvisad plats på gården. Övriga utrymmen lämnas fria pga brandsäkerhet och tillgänglighet. 

Ställ inte upp dörrar under längre tid och se till att de går i lås.

Garageplats
Garageplats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet. Förvaring av däck eller andra privata tillhörigheter på förhyrd öppen eller inhägnad plats är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten.

Gården
Ta hand om gården för upprätthållande av ett välskött intryck.

Städa upp efter dig och dina gäster. Gör rent efter grillning. Ställ tillbaka utemöbler som placerats om.  

Matning av fåglar och andra djur i området skall undvikas beroende på risk för störningar, råttor och andra skadedjur.

Husdjur
Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur. Hundar skall vara kopplade inom föreningens område.

Markiser
Tillstånd av styrelsen krävs före montering. Endast en utvald kulör på markistyg godkänns. 

Motorfordon
Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från motorfordonstrafik som möjligt.
Parkering av motorfordon i området är inte tillåten, förutom vid angivna platser.

Rökförbud
Rökförbud gäller i samtliga invändiga gemensamma utrymmen och vid entréer. Visa hänsyn på din balkong/uteplats. Släng inte fimpar på marken.

Störningar
Alla medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta vardagar mellan kl. 22.00 – 07.00 och helger mellan 23.00 - 09.00. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Brf Ekbacken 2

Brf. Ekbacken 2
brfekbacken2.se
Org.nr. 769630-6427
JM - Hus att trivas i
www.jm.se